سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گیر دادن رستم به سهراب

گیر دادن رستم به سهراب:

چنین گفت رستم به سهراب یل
که من آبرو دارم اندر محل

مکن تیز و نازک دو ابروی خود
دگر سیخ سیخی مکن موی خود

شدی در شب امتحان گرم چت
برو گمشو ای خاک عالم سرت

اس ام اس فرستادنت بس نبود
که ایمیل و چت هم به ما رو نمود


رها کن تو این دخت افراسیاب
که مامش تو را می نماید کباب

گر سر به سر تن به کشتن دهیم
دریغا پسر، دست دشمن دهیم

چو شوهر در این مملکت کیمیاست
ز تورانیان زن گرفتن خطاست

خودت را مکن ضایع از بهر او
به درست بپرداز و دانش بجو


در این هشت ترم، ای یل باکلاس
فقط هشت واحد نمودی تو پاس

تو کز درس و دانش گریزان بدی
چرا رشته ات را پزشکی زدی؟

من از گور بابام پول آورم؟
که هر ترم شهریه ات را دهم

من از پهلوانان پیشم پسر
ندارم به جز گرز و تیغ و سپر

چو امروزیان وضع من توپ نیست
بود دخل من هفده و خرج بیست

به قبض موبایلت نگه کرده ای؟
پدر جد من را درآورده ای


سفرها روم بنده با رخش خویش
تو پول مرا می دهی پای دیش

مقصر در این راه تهمینه بود
که دور از من اینگونه لوست نمود

منبع:http://funnyfriends.mihanblog.com/


[ چهارشنبه 93/2/31 ] [ 12:53 عصر ] [ مسافر ]

نظر

مسجد

 

مثل آن مسجد سر راهمــ

هر کی می آید ،

مسافر است و می شکند..

هم نمازش را ،

هم دل ما را....

 [ سه شنبه 93/2/30 ] [ 11:22 صبح ] [ مسافر ]

نظر

پسته

 

 

از آجیل سفره عید فقط چند پسته لال باقی مانده است ،

آنها که لب گشوده بودند ، خورده شدند ،

آنها که لال باقی مانده اند ، می شکنند..

دندان ساز راست می گفت :

پسته لال سکوتش دندان شکن است...

 

 [ سه شنبه 93/2/30 ] [ 11:21 صبح ] [ مسافر ]

نظر

فلسفه انتظار

 

 

سخت است نوشتن..

این روزها سخت است نوشتن..

سخت است سخن گفتن از ناگفته های دل..

این روزها..

سخت است انتظار..

انتظار..

گذر زمان ، محبت را در دل عمیق تر می کند..

و این است

فلسفه ی انتظار...

 [ سه شنبه 93/2/30 ] [ 11:19 صبح ] [ مسافر ]

نظر

سادگی ، خطای بزرگ

 

دل های پاک خطا نمی کنند ،

فقط سادگی می کنند

و امروز ،

سادگی ..

بزرگترین خطای آدمهاست !..

 [ سه شنبه 93/2/30 ] [ 11:17 صبح ] [ مسافر ]

نظر

شادی عمیق

اگه زمان شادیمون

حواسمون به غم ها

و آرزوهای دیگران باشه ،

حسمون می شه ، یه شادی عمیقِ...

 [ سه شنبه 93/2/30 ] [ 11:15 صبح ] [ مسافر ]

نظر

کنایه 

گلایه ها عیبی ندارند ،

کنایه هاست

که ویران می کنند...

 [ سه شنبه 93/2/30 ] [ 11:14 صبح ] [ مسافر ]

نظر

نمیدانم..

دلگیرمــ..

دلـم گرفتــه اسـت یــا دلـگیــرمــ..

یـا شایـد هـم دلـم گیـر اسـت..

نمــی دانــمــ..

اصـلاً فهمیدن فــرق بیــن اینــها سخت استــ..

فقـط مـی دانـم دلـم یـک جـوری مـی شـود..

جــوری کـه انگار....

دلـم کـه اینـطــور مـی شـود ،

غصـه هـای خــودم کـه هـیچ ..

غصـه همــه دنیــا مـی شـود غصـه مـنــ..

بعــد دلــم بـدجــور غروب زده بارانی می شود[ سه شنبه 93/2/30 ] [ 11:13 صبح ] [ مسافر ]

نظر

دل ساده من

 

 

در " نقاشی هایمــ " تنهاییم را پنهان می کنم..

در " دلمــ " دلتنگی ام را..

در " سکوتمــ " حرف های نگفته ام را..

در " لبخندمــ " غصه هایم را..

دل من..

چه خردسال است !!!

ساده می نگرد !

ساده می خندد !

ساده می پوشد !

دل من..

از تبار دیوارهای کاهگلی است!!!

ساده می افتد !

ساده می شکند !

ساده می میرد !

ساده ، ساده ، ساده....

 

 [ دوشنبه 93/2/29 ] [ 6:44 عصر ] [ مسافر ]

نظر

گاهی وقت ها....

 
[ دوشنبه 93/2/29 ] [ 6:29 عصر ] [ مسافر ]

نظر