سفارش تبلیغ
صبا ویژن

استخوانش سخت تر خواهد شکست

نردبان این جهان ما و منیست

عاقبت این نردبان افتادنیست

لاجرم هر کس که بالاتر نشست

استخوانش سخت تر خواهد شکست

مولانا[ سه شنبه 93/7/29 ] [ 9:30 عصر ] [ مسافر ]

نظر

در روزگاری زندگی میکنیم کـه:


313-ghaem.ir

در روزگاری زندگی میکنیم کـه:

هَرزگی “مـُـــــد” اســت !

بی آبرویــی “کلاس” اســـت !

مَســـــتی و دود “تَفـــریــح” اســـت !

رابطه با نامحرم “روشــن فکــری” اســت !

گــُـرگ بــودن رَمـــز “مُوفقیت” اســـت !

بی فرهنگی “فرهنگ” است !

پشت به ارزش ها واعتقادات کردن نشانه “رشد ونبوغ” است ![ سه شنبه 93/7/29 ] [ 9:25 عصر ] [ مسافر ]

نظر

اگر وزن نداره....


اگر حرف وزن نداره ؛

پس چه جوری کمر آدم رو میشکنه ؟![ سه شنبه 93/7/29 ] [ 9:22 عصر ] [ مسافر ]

نظر

شاخه ی خود را فراموش می کنند!

تنها برگ هایی زیر پا می افتند

که برای لحظه ای رقص در باد
شاخه ی خود را فراموش می کنند[ سه شنبه 93/7/29 ] [ 9:21 عصر ] [ مسافر ]

نظر

در دنیا فقط یک

در دنیا فقط یک نفر وجود دارد که باید همیشه سعی کنید

از او بهتر باشید

و آن کسی نیست جز گذشته ی خودتان . . .[ سه شنبه 93/7/29 ] [ 9:20 عصر ] [ مسافر ]

نظر

خدایا یا نوری بیفکن یا توری...

ماهی تنها

خدایا یا نوری بیفکن یا توری

ماهی کوچکت از تاریکی این اقیانوس میترسد.
..[ سه شنبه 93/7/29 ] [ 9:19 عصر ] [ مسافر ]

نظر

جملات زیبا و تامل برانگیز از بزرگان

جملات زیبا و تامل برانگیز از بزرگان
بهای سنگینی دادم تا فهمیدم: کسی را که قصد ماندن ندارد، باید راهــــی کرد!....بهای سنگینی دادم تا فهمیدم :

کسی را که قصد ماندن ندارد ، باید راهــــی کرد !

پرنده‌های مهاجر

سیمین دانشور

 
 
بدترین قسمت زندگی انتظار کشیدن است،
و بهترین قسمت زندگی داشتن کسی ست که
ارزش انتظار کشیدن را داشته باشد.
ریچارد باخ

[ سه شنبه 92/9/26 ] [ 5:5 عصر ] [ مسافر ]

نظر

.::.