سفارش تبلیغ
صبا ویژن

راز رسیدن...


درخت انار عاشق شد
گل داد
سرخ سرخ
گلها انار شد
داغ داغ
هر اناری هزار دانه داشت.
دانه ها عاشق بودند
دانه ها توی انار جا نمی شدند.
انار کوچک بود
دانه ها تاب نیاوردند
ترکیدند
انار ترک برداشت
خون انار روی دست لیلی چکید
لیلی انار ترک خورده را از شاخه بچید
مجنون به لیلی اش رسید...
خدا گفت:
"راز رسیدن فقط همین بود.

کافی است انار دلت ترک بخورد."

 [ پنج شنبه 95/1/19 ] [ 12:13 عصر ] [ مسافر ]

نظر