سفارش تبلیغ
صبا ویژن

انتــظار...

قــول بــده کــه خــواهــی آمــد


امــا هــرگــز نیــا!


اگــر بیــایــی


هــمه چیــز خــراب می شــود!


دیــگر نــمی تــوانــم


اینــگونــه بــا اشتــیاق


بــه دریــا و جــاده خیــره شــوم!

 


مــن خــو کــرده ام


بــه ایــن انتــظار،


بــه ایــن پــرســه زدن هــا


در اسکــله و ایستــگاه!


اگــر بیــایــی


مــن چشــم بــه راه چــه کســی بمــانــم؟[ پنج شنبه 95/1/19 ] [ 12:2 عصر ] [ مسافر ]

نظر