سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

دروغ

چه دلپذیراست ...!!!


اینکه گناهانمان پیدا نیستند...

  

وگرنه مجبور بودیم

 


هر روز خودمان را پاک بشوییم


شاید هم می بایست زیر باران زندگی می کردیم


و باز دلپذیر و نیکوست اینکه دروغهایمان


شکل مان را دگرگون نمی کنند


چون در اینصورت حتی یک لحظه همدیگر را به یاد نمی آوردیم


خدای رحیم ، تو را به خاطر این همه مهربانی ات سپاس."فدریکو گارسیا لورکا"

 

 [ پنج شنبه 95/1/19 ] [ 12:0 عصر ] [ مسافر ]

نظر