سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دروغ

چه دلپذیراست ...!!!


اینکه گناهانمان پیدا نیستند...

  

وگرنه مجبور بودیم

 


هر روز خودمان را پاک بشوییم


شاید هم می بایست زیر باران زندگی می کردیم


و باز دلپذیر و نیکوست اینکه دروغهایمان


شکل مان را دگرگون نمی کنند


چون در اینصورت حتی یک لحظه همدیگر را به یاد نمی آوردیم


خدای رحیم ، تو را به خاطر این همه مهربانی ات سپاس."فدریکو گارسیا لورکا"

 

 [ پنج شنبه 95/1/19 ] [ 12:0 عصر ] [ مسافر ]

نظر