سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دلم می خواهد

 

دلم می خواهد نامت را صدا کنم

یک طور دیگر

جوری که هیچ کس صدایت نکرده باشد

یک طور که هیچ کس را صدا نکرده باشم


دلم می خواهد نامت را صدا کنم

یک طور که دلت قرص شود که من هستم

یک طور که دلم قرص شود که با بودن من ،

تو هم هستی...

 

 [ شنبه 93/5/18 ] [ 9:29 صبح ] [ مسافر ]

نظر

التماس

 

خدایا..

گوش کن به التماسهای من

شرمسارم که با حال مستی

به سوی تو کرده ام دست نیاز دراز

مرا گوش کن ،

مرا بپذیر که جز تو ندارم ،

قبله ای برای نماز...[ شنبه 93/5/18 ] [ 9:28 صبح ] [ مسافر ]

نظر

شفافیت

 

دلی به وسعت دریای کدر نمی خواهم ،

برای " مــــن "

دلی به شفافیت یک لیوان آب ،

کافیست...[ شنبه 93/5/18 ] [ 9:26 صبح ] [ مسافر ]

نظر

.::.