سفارش تبلیغ
صبا ویژن

...
امــروز
یادمــ افتــاد
دفتــر خاطراتـــے که خیلـــے وقتــ استــ
چیزــےدر آن ننوشته امــ
بــا خودمــ میگویمــ :
" فکرشــ را بکن یک روز میمیرــے او میمانــدو ایـن دفتــر "
دلمــ میســوزد براے تــو
که میشکنــے روزــےکه مـن نیستمــ
تــو ایـن دفتــر را میخوانــے
خــرد میشوے
وقتــے میفهمــے
چقــدر دوستتــ دارم...


[ یکشنبه 93/6/30 ] [ 8:16 عصر ] [ مسافر ]

نظر

...

امروز خاطراتت را سوزاندم !
اما بوی خوش هیزمش بیقرارم کرد ... !!!

[ یکشنبه 93/6/30 ] [ 8:16 عصر ] [ مسافر ]

نظر

...

عــــــاقبت یک جـــایـــی ...
یک وقتــــــی ...
به قـــول شازده کوچــــولو:
دلـت اهلــی یک نفــر می شـــود ...!!![ یکشنبه 93/6/30 ] [ 8:15 عصر ] [ مسافر ]

نظر

...

این روزها ...

همه چیز مرا پــــرت میکند

به تمام لحظاتی که در کنار تـــــو گذشت ...[ یکشنبه 93/6/30 ] [ 8:15 عصر ] [ مسافر ]

نظر

...

حـــتـــــــی دیــــگر نمیـــخواهـــــم آرزویــت باشــم 

آرزو مــــیـــــکـنــم 

او آرزوی تـــو باشــــــــــد 

و آرزوی او

دیــگـــــــــــــری[ یکشنبه 93/6/30 ] [ 8:14 عصر ] [ مسافر ]

نظر

...

سفر را دوست دارم ...

اما آنگاه که هم قدم تو باشم


سوی جنگلهای مه گرفته ...

کنار دریای آرامش لحظه های با تو بودن

نم نم باران

و حریق آتشی که ما ساخته ایم از هیزم های خشک

بوی خاک

و صدای  گیتار من...

و صدای دوست داشتنی تو


که برایم میخوانی باز


ای الهه ی ناز !.!.!


 

22545 (547)

[ یکشنبه 93/6/30 ] [ 8:13 عصر ] [ مسافر ]

نظر

...

آن روزها که با تو بودن برایم آرزو بود تمام شد !

امروز باتو بودن یا نبودن فرقی ندارد...

سیگار باشد و خیابان ...

من میروم تا دود کنم هستی ام را ....!![ یکشنبه 93/6/30 ] [ 8:13 عصر ] [ مسافر ]

نظر

...

تمـــام صفحـه هــای کاغــذ را از پـیـش رویــم بــردار

حـالــم بـه هـم مـی خــورد از ایــن همــه دروغ

کــه بـا ایــن واژه هـــا مــی ســازم

مــن از تمـــام دار دنیــا


تنهــا دلــم مـی خـواهـد بـا تــو در شبــی مهتــابــی

بـــه قــرص مــاه نگـاه کنـــم و

بــا چشــم هـای خیــس بــه تـــو بفـهـمــانــم

چقــدر تصـویــر تــوی زنــدگیــم دیــده ام


کــه بـــی تـــو

هیــــچ کـــدام

لـذتـــی بـرایـــم نـداشتـنـد. . .[ یکشنبه 93/6/30 ] [ 8:12 عصر ] [ مسافر ]

نظر

...

ببین...!!
برو.....خب؟
من که نمیگم وایسا....
من که نمیگم مال من شو......
""فقط جواب یه سؤالمو بده بعد برو""!!

اون روزای اول گوشیت دست کی بود؟؟؟!!!
آخه خیلی قشنگ می نوشت.....
برو گوشیتو بده به همون آدم....
من فقط اونو می خوااااام......??[ یکشنبه 93/6/30 ] [ 8:11 عصر ] [ مسافر ]

نظر

وقتی

 

وقتی پاهات خواب میره ،

نمی تونی درست راه بری ، لنگ می زنی!

ولی.....

وقتی قلبت خواب میره ،

نمی تونی درست فکر کنی ،

عاشق می شوی . . .[ جمعه 93/6/7 ] [ 6:45 عصر ] [ مسافر ]

نظر