سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دلیل محکم

 

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد ،

هیچ فاصله ای دور نیست ،

هیچ زمانی زیاد نیست و

هیچ عشق دیگری نمی تواند ،

آن دو را از هم دور کند !

محکم ترین برهان عشق ،

اعتماد است…[ یکشنبه 93/4/15 ] [ 1:52 عصر ] [ مسافر ]

نظر

انتخاب واحد

 

در “ انتخاب واحد

 زندگی ،

صداقت

پیش نیاز

همه درسهاست...[ یکشنبه 93/4/15 ] [ 1:50 عصر ] [ مسافر ]

نظر

اعتراف

 

با تمام وجود گناه کردم...

اما نه گناهم رو فاش کرد

و نه نعماتشو ازم دریغ کرد...

اطاعتش کنم چه می کند!!!!![ یکشنبه 93/4/15 ] [ 1:48 عصر ] [ مسافر ]

نظر

قضاوت

 

براستی ، 

کدام برترند؟

دستی که گره ای رو باز میکنه

یا....

چشمی که فقط می بینه

و دلسوزی می کنه ؟!!!

 [ یکشنبه 93/4/15 ] [ 1:47 عصر ] [ مسافر ]

نظر

قدر دانستن

قدر چیزی را که داری بدان

قبل از اینکه

زمان به تو یادآوری کند :

باید قدر چیزی را که داشتی می دانستی...

 [ یکشنبه 93/4/15 ] [ 1:46 عصر ] [ مسافر ]

نظر

سپاسگزاری

مادر عزیزم

به پاس مهربانیت ،

هر بار که از ذهنم می گذری

لبخند پُر مهر خدا را

برایت آرزو می کنم...

 

 [ یکشنبه 93/4/15 ] [ 1:44 عصر ] [ مسافر ]

نظر

محتاج دست خدا

دلتنگم ... تنهایم ... دردمندم...

و نیازمندم به درگاهت...

دستم را رها مکن

که اگر تو راه به من نشان ندهی ،

چگونه در این ظلمت به خانه باز گردم!.

خدایا...

 

 [ دوشنبه 93/4/9 ] [ 10:54 عصر ] [ مسافر ]

نظر

چاه تنهایی

 

هیچ شباهتی با یوسف پیامبر ندارم ،

نه پیامبرم ، نه زیبایم ، نه عزیزم ،

و نه چشم به راهی دارم..

فقط در چاه افتاده ام...[ دوشنبه 93/4/9 ] [ 10:53 عصر ] [ مسافر ]

نظر

مار و پله

 

یادمان باشد هیچ وقت در زندگی خود!

 نقش نیش های مار ” ماروپله ” را بازی نکنیم..

شاید دیگر توان دوباره بالا آمدن

از نردبان را نداشته باشد ،

همان کسی که به شما اعتماد کرده بود...[ دوشنبه 93/4/9 ] [ 10:52 عصر ] [ مسافر ]

نظر

نظم و سکوت

 

 

سطرها بسیار موثر هستند ،

چون به شما می فهمانند که :

اول نظم و ترتیب همیشه در اولویت است

و دوم..

سکوت معنی دار بهتر از کلمات بی معنی است...[ دوشنبه 93/4/9 ] [ 10:51 عصر ] [ مسافر ]

نظر