سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سکوت

 


گاهی وقتها چقدر ساده عروسک می شویم نه لبخندمی زنیم

نه شکایت می کنیم فقط احمقانه سکوت می کنیم[ چهارشنبه 94/2/9 ] [ 7:26 عصر ] [ مسافر ]

نظر

نقش


نقـش یـــک درخــت خشک را

در زنـدگی بازی میکـنم

نمیـدانم که بایـد چشم انتظار بهار باشم

یا هیزم شکن پـیــر...!![ چهارشنبه 94/2/9 ] [ 7:26 عصر ] [ مسافر ]

نظر

می دونی چیه رفیق!؟

می دونی چیه رفیق!؟
حکایت زندگی ما شده مث "دکم? پیراهنِ"
اولی رو که اشتباه بستی تا آخرش اشتباه می ری .
بدبختی اینه که زمانی به اشتباهت پی می بری که رسیدی به آخرش...[ چهارشنبه 94/2/9 ] [ 7:25 عصر ] [ مسافر ]

نظر

.::.